Om 4 Sign Varberg

 Vi har varit verksamma inom visuell kommunikation sedan 1986 och har haft uppdrag både i Sverige och övriga Europa. De tre ben vi står på är Design, Produktion och Montering. Numera är vi en del av branschkedjan 4Sign som totalt omsätter närmare 400 miljoner kronor per år.

4Sign www.4sign.se är en sammanslutning av ett 50-tal tillverkande företag inom skyltar och liknande produkter, som omsätter mer än 400 miljoner. Genom centrala inköp, lokal tillverkning och central marknadsföring av visuell kommunikation, under varumärket 4Sign, kan vi erbjuda stor produktionskapacitet, konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och säkra leveranser. Rikstäckande kunder servas genom centralkontoret och lokala kunder genom de lokala 4Sign-kontoren.

Nordens ledande branschkedja inom visuell kommunikation